Gjenoppretting når man har flere driftsenheter

Gjenoppretting forutsetter at det er laget en sikkerhetskopi som man enten har laget selv eller har mottatt fra andre.

Man kan gjenopprette en sikkerhetskopi på to måter. Enten ved å velge "Erstatt" eller "Legg til"

"Erstatt" brukes for å skrive over en (eller flere) driftsenhet du har fra før. OBS! Da må driftsenhetene ha samme nummer i databasen hos deg og i sikkerhetskopien. Velger man "Erstatt" av drifstenhet nr. 1 i sikkerhetskopien så skriver man over driftsenhet nr 1 i databasen. Denne metoden er mest brukt når man har laget sikkerhetskopien selv.

"Legg til" brukes når man ønsker å opprette en (eller flere) nye driftsenheter i databasen. De blir lagt til som nye driftsenheter og skriver ikke over noe man har fra før. Denne metoden er mest brukt når man får en sikkerhetskopi fra andre..

Når man skal gjenopprette må sikkerhetskopien være lagret og tilgjengelig på maskinen som Skifteplan kjører. Etter at man har åpnet Skifteplan går man til menyen Administrative verktøy | Gjenoppretting.

Der klikker man "Bla gjennom" og blar frem til der man har lagret sikkerhetskopi, markerer den og klikker OK. Så klikker man knappen "Hent innhold". Etter at alt er "pakket ut" vil man se en liste over det man kan gjenopprette. Hvis hele databasen skal gjenopprettes så velger man "Hele databasen" og klikker OK. Skal man bare gjenopprette en eller flere driftsenheter, men ikke alle, velger man den eller de driftsenheten(e) det gjelder og velger "Legg til" eller "Erstatt".
"Erstatt" skriver over og "Legg til" oppretter nye. Normalt trenger man ikke å velge noe annet (feks. hovedtabeller, veksttabeller etc) hvis det ikke er brukt egendefinerte vekstabeller.

Etter at man har markert driftsenheten(e) og valgt "Legg til" (eller "Erstatt") så klikker man OK. Da blir driftsenheten(e) enten skrevet over eller lagt til i databasen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk