Skifteplan på Mac eller Web?

Det jobbes med en Webutgave av Skiftplan. Når den er ferdig kan den kjøres fra en hvilken som helst maskin som har nettleser uavhengig om maskinen bruker Windows, Mac eller Linux som operativsystem.

Skifteplan kan foreløpig kun kjøres på operativsystemet Windows - som normalt blir installert på en PC.

MAC maskinen har sitt eget operativsystem som heter MAC-OS. Skifteplan kan ikke installeres og kjøres på operativsystemet MAC-OS.

Men det er ikke noe i veien for å installere Windows på en MAC maskin.

Har man en ekstra windows lisens kan man installere Windows på MAC maskinen. Da har man to operativsystemer på MAC maskinen. Windows og MAC-OS.

Etter at man har installert Windows på MAC maskinen kan man installere og kjøre Skifteplan på Windows der.

Det fins to måter å installere Windows på MAC maskinen:

  1. Boot Camp fins installert på de fleste nye MAC maskiner. Det må startes ved oppstart av MAC-en og der kan man installere en Windows-versjon. Man trenger da kun en lisens for Windows.
  2. Den andre muligheten er å installere en Virtuell Maskin inne i MAC-OS og inni den installere Windows. Det fins i hovedsak to konkurrenter som tilbyr en løsning for virtuell maskin for MAC. «Parallel Desktop» og «VMware Fusion». Man trenger da en lisens for Parallell Desktop/VMware Fusion og en lisens for Windows.

Har man lite ressurser på MAC-en mht RAM og prosessor, er det beste valget Boot Camp. Det «negative» er at man da må ta stilling ved oppstart av MAC-en om man vil kjøre MAC-OS eller Windows.

Har man bra med ressurser mht. RAM og prosessor er Virtuell Maskiner bra for da kan man kjøre MAC-OS og Windows samtidig.

Trenger man å kjøpe en Windows lisens, og vil ha en «billig» variant, er et tips å sjekke priser på såkalte OEM lisenser som er billigere fordi de kun kan installeres på en maskin (ikke flyttes mellom maskiner). Nyeste versjon av Windows er for øyeblikket Windows 8 som fins i 32 bit og 64 bit. Skifteplan er et 32 bits program men det kan også kjøres på 64 bit.

Her er en link til mer informasjon om Boot Camp

Her er en link til mer informasjon om «Parallell desktop»

Her er en link til mer informasjon om VMware fusion

Hvis man søker etter Windows 7 OEM lisenser kan man for eksempel få opp en liste som denne linken viser (listen viser 64 bit).

Hvis du heller ønsker Windows 8 OEM lisenser kan denne linken kanskje hjelpe.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk